Početna O nama Usluge Najčešća pitanja Kontakt Lokacija

Krajnova 3, Rugvica, 10370 Dugo Selo

E-mail: graforad@graforad.hr

Posjetnice (vizitke) Kuverte Memorandumi Mape (fascikli) Leci Brošure - Katalozi NCR blokovi Plakati Knjige Etikete Cjenici i jelovnici Podlošci Ambalaža Reklamni blokovi Vrećice Ulaznice
Proizvodi • jenik Plakati

formati (standardni):

A3, A2, B2 i dr.

tisak:

jednostrani

boje:

od jedne boje do višebojnog tiska

vrste papira:

mat ili sjajni papiri

gramatura papira:

od 120 do 200 gr., najčešće 135 gr. ili 150 gr.

osnovna dorada:

rezanje na gotov format

dodatne opcije:


Opis proizvoda:


   Plakat ili poster je otisnut list papira koji se lijepi/montira na određenu površinu.

   Služi za različite svrhe informiranja i oglašavanja usluga/proizvoda/događanja.

   Kao promidžbeno sredstvo plakat je izvrstan na mjestima gdje se kreće ili zadržava veći broj osoba.

   Bez obzira na veličinu i broj boja koje se koriste u tisku osnovni cilj plakata je što brže i uvjerljivije prenijeti informaciju promatraču.

   Plakate najčešće tiskamo u A3, A2 ili B2 formatu od jedne do više boja. Prema potrebi u mogućnosti smo izraditi i druge formate plakata (B1, jumbo plakati).