Krajnova 3, Rugvica, 10370 Dugo Selo

E-mail: graforad@graforad.hr

Posjetnice (vizitke) Kuverte Memorandumi Mape (fascikli) Leci Brošure - Katalozi NCR blokovi Plakati Knjige Etikete Cjenici i jelovnici Podlošci Ambalaža Reklamni blokovi Vrećice Ulaznice
Početna O nama Usluge Najčešća pitanja Kontakt Lokacija
Proizvodi • cjenik • kalenari

Grafička priprema i oblikovanje


Grafička priprema je proces u grafičkoj proizvodnji koji obuhvaća sve one faze rada koje su potrebne prije samog početka tiska.

Radni postupci i tehnike koji su uključeni kako bi napravili digitalni dokument koji je spreman za tisak su primjerice: korekcija fotografija i tekstualnih datoteka, izrada probnih otisaka, impozicija stranica, izrada pdf dokumenta u visokoj rezoluciji i dr.

U odjelu grafičke pripreme nudimo vam usluge izrade grafičkog oblikovanja vašeg proizvoda ukoliko ne posjedujete gotove datoteke za tisak. Prilikom izrade grafičkog oblikovanja vaših materijala za tisak uvažavamo vaše prijedloge i sugestije vezano

uz odabir boja, vrsta pisma/fonta, formata i vrsta papira, završnih procesa dorade itd., a sve u cilju izrade što kvalitetnijeg finalnog proizvoda.

Glavni preduvjeti za realizaciju kvalitetne grafičke pripreme su izvrsno poznavanje svih procesa i alata potrebnih u proizvodnji, kalkuliranje potrebnog vremena za izradu pripreme te izradu probnog otiska ili same makete proizvoda ukoliko se radi o zahtjevnijem proizvodu poput ambalaže.


Digitalni i offset tisak


Digitalni tisak je tehnika tiska bazirana na upotrebi tonera (boje u tekućem ili prah obliku). Kada govorimo o digitalnom tisku prvenstveno mislimo

o stroju (printeru) koji ima kvalitetu i kapacitet da može simulirati otisak u klasičnom offset tisku.

Jedna od prednosti digitalnog tiska je ta da sadržaj otisnutog može varirati od otiska do otiska tj. ne


mora biti identičan na cijeloj nakladi kao što je to slučaj u offset tisku. Nadalje tu je i prednost manjih startnih troškova pokretanja tiska jer nema izrade tiskovne forme poput ploča ili klišeja.

Digitalni tisak najčešće koristimo za manje zahtjevne poslove i manje naklade.


Offset tisak je najzastupljenija tehnika tiska i koristi se za sve od posjetnica, brošura, časopisa, ambalaže itd.

Osnovni princip offset tiska je taj da se na tiskovnoj formi (ploči) nalaze elementi koji se otiskuju i primaju boju i ostali koji se ne tiskaju tj. ne preuzimaju boju na sebe. U cijelom procesu offset tiska baza je interakcija između boje, vode i tiskarske forme.

Tiskara Graforad koristi strojeve za offset tisak koji tiskaju iz arka papira. Prednost offset tiska je u visokoj kvaliteti otiska, mogućnosti izbora raznih

vrsta papira i kartona te ekonomičnosti kod tiska većih naklada.


Grafička dorada


Grafička dorada je završna faza u proizvodnom procesu u kojoj se otisnuti arak papira/kartona oblikuje u gotov proizvod na razne načine: tretiranjem površine, savijanjem, rezanjem, uvezom itd...

Ova faza proizvodnje mora biti planirana na samom početku osmišljavanja proizvoda kako bi se realizirao gotov proizvod prema tehničkim specifikacijama.

U grafičkoj doradi nudimo Vam usluge rezanja, štancanja, savijanja, klamanja, rundanja, kaširanja, numeracije, mekog uveza ...